Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2022

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2022

Ředitel školy stanovil k 30. 9. 2021 zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022.

A) Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium

 1. Český jazyk a literatura
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 7. 4. 2022, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 6. 4. a 8. 4. 2022, časový limit 60 min., zadání obsahuje 2 úlohy) a ústní zkouška
 3. Estetická výchova hudební, nebo Estetická výchova výtvarná podle zaměření
  • Forma zkoušky: ústní zkouška
 4. Jeden předmět z nabídky:
  1. Cizí jazyk (pouze tehdy, ale povinně, pokud je ve společné části zvolen
   zkušební předmět Matematika)
  2. Další cizí jazyk (Angličtina, Němčina, Španělština)
  3. Základy společenských věd
  4. Dějepis
  5. Biologie
  6. Matematika (pokud není zvolen ve společné části)
  7. Chemie
  8. Fyzika
  9. Psychologie (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)
   • Forma zkoušky: ústní zkouška

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 1. Český jazyk a literatura
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 7. 4. 2022, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk (anglický jazyk)
  • Forma zkoušky: písemná práce
  • (koná se 6. 4. a 8. 4. 2022, časový limit 60 min., zadání obsahuje 2 úlohy) a ústní zkouška
 3. Pedagogika a psychologie
  • Forma zkoušky: ústní zkouška
 4. Specializace výtvarná výchova, nebo Specializace hudební výchova, nebo Specializace tělesná výchova, nebo Specializace dramatická výchova
  • Forma zkoušky: praktická zkouška, ústní zkouška

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

 1. Český jazyk a literatura
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 7. 4. 2022, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk)
  • Forma zkoušky: písemná práce
  • (koná se 6. 4. a 8. 4. 2022, časový limit 60 min., zadání obsahuje 2 úlohy) a ústní zkouška
 3. Pedagogika a psychologie
  • Forma zkoušky: ústní zkouška
 4. Specializace humanitní studia, nebo Specializace tělesná výchova, nebo Specializace výtvarná výchova, nebo Specializace hudební výchova, nebo Specializace dramatická výchova
  • Formy zkoušky: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, ústní zkouška

B) Nepovinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

Žáci si mohou vybrat nejvýše dva předměty z této nabídky:

Gymnázium

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogické lyceum

Termíny maturitní zkoušky jaro 2022

Didaktické testy (společná část): 2.–5. 5. 2022
Písemná práce (profilová část): 7. 4. 2022 český jazyk, 6. 4. a 8. 4. 2022 cizí jazyk

Praktické maturitní zkoušky (profilová část):
27. 4. 2022 (4. B)
28. 4. 2022 (4. C)

Obhajoba maturitní práce (profilová část): 16.–20. 5. 2022 (4. AL, 4. BL)
Ústní maturitní zkoušky (profilová část): 23.–27. 5. 2022 (4. G, 4. AL, 4. B), 30. 5.–3. 6. 2022 (4. BL, 4. C)

V Praze dne: 30. 9. 2021
Čj.: 587/2021

Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.
ředitel školy