Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2024

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2024

Ředitel školy stanovil k 20. 9. 2023 zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024.

A) Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium

 1. Český jazyk a literatura
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 2. 4. 2024, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 3. 4. a 4. 4. 2024, časový limit 60 min., zadání obsahuje 2 úlohy) a ústní zkouška. Zkoušku je možné nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené certifikátem platným ke dni zkoušky, je-li žák přihlášen minimálně ke čtyřem profilovým zkouškám. Minimální úroveň této zkoušky je C1 dle CEFR.
 3. Estetická výchova hudební, nebo Estetická výchova výtvarná podle zaměření
  • Forma zkoušky: ústní zkouška
 4. Jeden předmět z nabídky:
  1. Cizí jazyk (pouze tehdy, ale povinně, pokud je ve společné části zvolen
   zkušební předmět Matematika)
  2. Další cizí jazyk (Angličtina, Němčina, Španělština, Francouzština)
  3. Základy společenských věd
  4. Dějepis
  5. Biologie
  6. Matematika (pokud není zvolen ve společné části)
  7. Chemie
  8. Fyzika
  9. Geografie (jen pro absolventy dvouletého volitelného Zeměpisného semináře)
  10. Psychologie (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)
   • Forma zkoušky: ústní zkouška

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 1. Český jazyk a literatura
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 2. 4. 2024, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk (anglický jazyk)
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 3. 4. a 4. 4. 2024, časový limit 60 min., zadání obsahuje 2 úlohy) a ústní zkouška. Zkoušku je možné nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené certifikátem platným ke dni zkoušky, je-li žák přihlášen minimálně ke čtyřem profilovým zkouškám. Minimální úroveň této zkoušky je C1 dle CEFR.
 3. Pedagogika a psychologie
  • Forma zkoušky: ústní zkouška
 4. Specializace výtvarná výchova, nebo Specializace hudební výchova, nebo Specializace tělesná výchova, nebo Specializace dramatická výchova
  • Forma zkoušky: praktická zkouška, ústní zkouška

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

 1. Český jazyk a literatura
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 2. 4. 2024, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – povinně, buď ve společné, nebo profilové části maturitní zkoušky (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
  • Forma zkoušky: písemná práce (koná se 3. 4. a 4. 4. 2024, časový limit 60 min., zadání obsahuje 2 úlohy) a ústní zkouška. Zkoušku je možné nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené certifikátem platným ke dni zkoušky, je-li žák přihlášen minimálně ke čtyřem profilovým zkouškám. Minimální úroveň této zkoušky je C1 dle CEFR.
 3. Pedagogika a psychologie
  • Forma zkoušky: ústní zkouška
 4. Specializace humanitní studia, nebo Specializace tělesná výchova, nebo Specializace výtvarná výchova, nebo Specializace hudební výchova, nebo Specializace dramatická výchova
  • Formy zkoušky: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, ústní zkouška

B) Nepovinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

Žáci si mohou vybrat nejvýše dva předměty z této nabídky:

Gymnázium

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogické lyceum

Termíny maturitní zkoušky jaro 2024

Didaktické testy (společná část): 2.–15. 5. 2024
Písemná práce (profilová část): 3. 4. a 4. 4. 2024 cizí jazyk, 2. 4. 2024 český jazyk, 

Praktické maturitní zkoušky (profilová část):
24. 4. 2024 (4. B)
25. 4. 2024 (4. C)

Obhajoba maturitní práce (profilová část): 16.–17. 5. 2024 (4. A)
Ústní maturitní zkoušky (profilová část): 20.–24. 5. 2024 (4. G, 4. C), 27. 5.–31. 5. 2024 (4. A, 4. B)

V Praze dne: 20. 9. 2023
Č. j.: 804/2023

Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.
ředitel školy

Partner link: mantapslot idncash pandora188 naga303 dewatogel megawin188 ingatbola88 indobet vegas4d luxury777 luxury138 bro138 bos88 sky77 ligaplay88 dewagg qqnusa hoki368 zeus138 roma77 pokerseri autowin88 mantra88 warungtoto