Gymnázium

Kód oboru: 79-41-K/41

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou představuje typ humanitního všeobecného vzdělání se zaměřením na estetickou výchovu hudební nebo výtvarnou.

Detailnější popis oboru

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou představuje typ humanitního všeobecného vzdělání se zaměřením na estetickou výchovu hudební nebo výtvarnou. Kromě povinného anglického jazyka nabízíme jako 2. povinný cizí jazyk výběr z nabídky německý, francouzský nebo španělský jazyk.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent gymnázia je integrovaná osobnost s kvalitním všeobecným vzděláním, prohloubeným vzděláním v oblasti výtvarné nebo hudební výchovy, s širokým kulturním rozhledem a kultivovanými postoji a jednáním.

Cílem je připravit absolventa pro studium na vysokých školách (především směr humanitní, umělecký, pedagogický). V případě navazujícího vyššího odborného studia je absolvent připravován pro studium v oblasti škol s různým zaměřením.

Podmínky přijetí

Předpokladem ke zvolenému studiu je úspěšné ukončení základní školy, velmi dobré vědomosti ze společenskovědních a jazykových předmětů a hlubší zájem o výtvarnou nebo hudební výchovu.

Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky v rámci učiva základní školy a dále
z hudební nebo výtvarné výchovy podle volby uchazeče.

Informace o studiu: Mgr. Iva Štefánková
(zástupkyně ředitele pro střední školu)
email: ; tel.: 233 091 282

Další obory 

Život školy zachycený na Instagramu  @pedevropska
Život školy zachycený na Instagramu 
@pedevropska