Historie školy

Historie školy

Historickým počátkem instituce byl v září 1919 vznik Státního reformního reálného gymnasia v Bubenči, první české státní střední školy na území dnešní Prahy 6. V roce 1937 byla dostavěna stávající funkcionalistická budova podle návrhu architekta Evžena Linharta (1898–1949).

Novodobá historie školy se začala odvíjet po r. 1989, kdy se začala formovat jako polyfunkční instituce, zahrnující vyšší odbornou školu, střední odbornou školu pedagogickou a esteticko výchovné gymnázium a centrum volného času.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální nabízí v současné době studium dvou vzdělávacích programů – Sociální práce a pedagogika a Předškolní a mimoškolní pedagogika, a to v denní a kombinované formě vzdělávání.

Na středoškolské úrovni nabízí škola tři čtyřleté obory vzdělávání:

  1. Gymnázium poskytuje humanitní všeobecné vzdělávání a je zaměřeno na estetickou výchovu hudební a výtvarnou.
  2. Pedagogické lyceum připravuje absolventy k vysokoškolskému studiu, a to především na učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro ZŠ a SŠ s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod., či ke studiu humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, historie apod.).
  3. Třetím oborem je Předškolní a mimoškolní pedagogika. Jeho absolventi získávají maturitní zkouškou kvalifikaci pro pedagogickou činnost ve všech typech mateřských škol, školních družinách a klubech, v centrech volného času, dětských domovech, domovech mládeže apod.