Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SOŠP a gymnázium

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SOŠP a gymnázium

SOŠP a Gymnázium Praha 6, Evropská 33, ve spolupráci s Centrem V trávě z. s.

pořádá pro studenty základních škol

PŘÍPRAVNÉ KURZY

K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA  SOŠP A GYMNÁZIUM

Kurzy jsou zaměřené na to, s čím se uchazeči mohou u přijímacích (školních) zkoušek setkat a vedou je pedagogové školy.

Příprava na přijímací zkoušky pro SOŠP se po dvou konzultacích věnují všem čtyřem předmětům, z kterých se přijímací zkoušky konají, tedy hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, ústní projev – recitace uměleckého textu. Účastníci v rámci kurzu tedy absolvují 8 setkání, z nichž každé trvá 2 vyučovací hodiny.

Příprava na přijímací zkoušky na gymnázium obsahuje dle výběru kurz z výtvarné výchovy nebo hudební výchovy. Uchazeč si vybere zaměření podle toho, na který obor gymnázia se hlásí. Účastníci v rámci kurzu absolvují 2 setkání, z nichž každé trvá 2 vyučovací hodiny.

Zaměření kurzu Termíny konání v roce 2022 Den a hodina Cena
SOŠP Leden: 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1. STŘEDA 2000 Kč
Únor: 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2. 14.30–16.00 h.
Gymnázium: zaměření VV Únor: 10. 2., 17. 2. ČTVRTEK 600 Kč
16.00–17.30 h.
Gymnázium: zaměření na HV Únor: 10. 2., 17. 2. ČTVRTEK 600 Kč
16.00–17.30 h.

Na kurz je možné se přihlásit na stránkách www.vtrave.cz – záložka kurzy. Úhrada proběhne převodem dle instrukcí na www stránkách. Odhlášení z kurzu s možností vrácení kurzovného lze nejpozději týden před 1. hodinou.

Bližší informace ke kurzům dostanete na tel. čísle 606 821 637 (Jana Šedivá) nebo na e-mailu


PŘÍPRAVNÉ KURZY Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA

Pro intenzivní přípravu na přijímací zkoušky se lze také přihlásit na přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka, které na naší škole pořádají studenti vysokých škol.
Probíhají již tradičně kombinací přednášek v týdnu a seminářů na třech tzv. přípravných víkendech.

Přednášky začínají 5. ledna a poběží následujících 14 týdnů každou středu od 16.30 do 18.45. Tři přípravné víkendy proběhnou v lednu (21.–23. 1.), v únoru (18.–20. 2.) a v březnu (25.–27. 3.). Tyto dvě části tvoří nedílný výukový celek, a proto je nelze absolvovat samostatně.

Cena za celkovou přípravu na přijímací zkoušky zahrnuje přípravné kurzy (přednášky) – 28h výuky (14x 60 min ČJ + 60 min MA) a přípravné víkendy (semináře) – 40h výuky, dopravu, ubytování, stravu a dozor. V případě, že nebudou vládní nařízení dovolovat prezenční výuku, přesunou se kurzy do online prostředí a odpovídající část ceny bude vrácena.
Více informací naleznete zde nebo nás navštivte na dni otevřených dveří 23. 11. 2021 od 17 hodin na adrese Evropská 33, Praha 6, 160 00.

Přihlášky do kurzu

Navštivte naše internetové stránky: www.pripravnevikendy.cz

Kontakt na organizátora:
Jiří Dejl (608 165 789, )

TISKpřípravné víkendy