Vyhlášení přijímacího řízení SŠ

Vyhlášení přijímacího řízení SŠ

Ředitel školy vyhlašuje ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2022/2023 v těchto oborech vzdělání, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Vyhlášení přijímacího řízení na rok 2022–2023