Volby do školské rady

Volby do školské rady

Ve středu 13. září 2023 se uskutečnily volby do školské rady (ŠR). Třetinu ŠR (2 místa) volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti.

Z řad zletilých žáků byla zvolena Lea Urbanová z gymnázia (3. G), jako zástupce nezletilých žáků Bc. Markéta Skalská.

Děkujeme všem kandidátům i voličům za pomoc.