Školní časopis Větrák 2021

Školní časopis Větrák 2021

Náš školní časopis už 22. rokem své existence ventiluje to, co se děje ve škole. Tentokrát však zobrazuje dění mimoškolní, distanční a karanténní. Jde to, sice pomaleji, ale zato s novým týmem lidí v redakci. Ta se v září 2020 osobně představila hlavně 1. ročníkům a několikrát se stihla sejít na redakční schůzce.

V prosinci 2020 vyšlo první číslo časopisu-v černobílém formátu, s číslováním stran pozpátku, trochu vzhůru nohama. Nedivte se, inu „život se otočil vzhůru nohama, vytratily se barvy a každý byl izolován, ale přesto spojen s okolním světem…“ Tak se píše v úvodu zimního čísla.

Redakci děkujeme a přejeme jí i nadále spoustu energie, kterou může díky Větráku předávat ostatním.

                                                                                   Mgr. Jana Košanová, patronka časopisu

Finančně podpořeno MČ Praha 6.


Kdyby se nás někdo před rokem zeptal, zda bychom byly schopné časopis vytvářet, ale přitom nechodit do školy…Určitě by vás uhranul náš udivený a vystrašený pohled. Nicméně rok se s rokem sešel a ten udivený pohled na našich tvářích opravdu přistál. S časopisem začínáme a rovnou distančně.

Milan Kundera v jedné své sbírce básní píše:

„Je slunce steskem zchromené.

Zapadat nechce. Ještě ne.

Strnulo nízko pod nebem,

loučíc se dlouhým pohledem,

s každičkým stéblem, s každým listem.“

Symbolicky to znamená, že vzdát se by bylo pošetilé, když můžeme dělat něco, co nás tři spojuje a baví. A tak vyšlo první číslo.

Co k tomu dodat? Možná jen: velice doufáme, že se vám naše tvorba bude líbit a další číslo Větráku (poněkud bizární) bude mít tak krásné ohlasy jako číslo první, za což velmi děkujeme!

Za novou redakci 

Vendula Fendrychová, Kate Ortenzi, Tereza Nováková

vetrak bizaar_jaro 2021