Preventivní akce – má to smysl

Preventivní akce – má to smysl

Každoročně kromě běžné výuky škola organizuje i další akce. Jejich cílem je vzdělávací proces prohloubit, obohatit o další úhel pohledu, přidat ještě jiný rozměr. I z tohoto důvodu ve škole pořádáme preventivní akce v oblasti rizikového chování mladých lidí. Je to při tom oblast velmi široká – od protidrogové prevence, přes duševní zdraví ke společenským problémům jako je xenofobie či násilné chování. Společným jádrem školní prevence je pak snaha posílit to zdravé v nás, ve škole, v žácích, ve společnosti.

Snažíme se vytvořit ve škole takové podmínky, aby preventivní akce byly dostupné pro všechny žáky (mimo jiné, aby byly náklady na ně finančně únosné pro jejich rodiče). Část nákladů na prevenci proto každoročně pokrývají i finance získané z dotačních řízení. V roce 2021 nám při tom velmi pomohly finanční příspěvky na prevenci z MČ Praha 6 a Magistrátu hl. města Praha. Finančně podpořeny byl adaptační kurz a interaktivní semináře primární prevence na různá témata. Na projektech jsme spolupracovali s externími partnery (např. Prev-Centrum, Jules a Jim).

         

Partner link: mantapslot idncash pandora188 naga303 dewatogel megawin188 ingatbola88 indobet vegas4d luxury777 luxury138 bro138 bos88 sky77 ligaplay88 dewagg qqnusa hoki368 zeus138 roma77 pokerseri autowin88 mantra88 warungtoto