Prevence

Prevence

Prevence – má to smysl

Každoročně kromě běžné výuky škola organizuje i další vzdělávací akce. Jejich cílem je vzdělávací proces prohloubit, obohatit o další úhel pohledu, přidat ještě jiný rozměr. I z tohoto důvodu ve škole pořádáme preventivní akce v oblasti rizikového chování mladých lidí. Je to při tom oblast velmi široká – od protidrogové prevence, přes duševní zdraví ke společenským problémům jako je xenofobie či násilné chování. Společným jádrem školní prevence je snaha posílit to zdravé v nás, ve škole, v žácích, ve společnosti.

Snažíme se vytvořit ve škole takové podmínky, aby preventivní akce byly dostupné pro všechny žáky (a aby byly náklady na ně pro žáky i finančně únosné). Část nákladů na prevenci proto každoročně pokrývají i finanční prostředky získané z dotačních řízení. V roce 2022 nám při tom velmi pomohly finanční příspěvky na prevenci z MČ Praha 6 a Magistrátu hl. města Praha. Finančně podpořeny byly akce jako adaptační kurz, kurz první pomoci či interaktivní semináře primární prevence na různá témata. Na projektech jsme ve škole spolupracovali s externími partnery (Prev-Centrum, Jules a Jim a Loono).