Praktické přijímací zkoušky

Praktické přijímací zkoušky

Ukázky praktických přijímacích zkoušek pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) a Gymnázium (G):

Informace k přijímací zkoušce z mluveného projevu
Mluveny_projev2022