Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2024

Ředitel školy stanovil k 20. 9. 2023 zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024. A) Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Český jazyk a literatura Forma zkoušky: písemná práce (koná se 2. 4. 2024, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška […]

Mimořádná opatření k zahájení šk. roku 21/22

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021 bylo zavedeno screeningové testování žáků SŠ neinvazivními antigenními testy, které se uskuteční vždy se zahájením první hodiny v příslušných třídách, a to ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021. Osoby vstupující do školy i výsledek samotestování budou evidovány na připraveném formuláři. Výjimky ze samotestování: Kdo se […]

Poslání Centra volného času

Centrum volného času je součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Evropská 33, Praha 6. Nabízí  různorodé aktivity pro děti předškolního  a školního věku i mládež, na kterých se v rámci své odborné praxe podílejí studenti školy – budoucí učitelky mateřských škol a vedoucí školních družin, domů dětí a […]

Letní režim školy 2021

Od 1. 7. do 24. 8. 2021 jsou úřední hodiny školy: OD 8:00 DO 13:00 (NEPLATÍ PRO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR).

Změna termínu přijímacího řízení

Na základě rozhodnutí vlády se přijímací zkoušky na střední školu a gymnázium konají ve dnech 3. května a 4. května 2021. Státní i školní přijímací zkouška bude probíhat v rámci jednoho dne. Vzhledem k tomuto rozhodnutí a počtu zájemců doporučujeme uchazečům aby si vedle potřebných pomůcek vzali s sebou dostatečnou zásobu potravin, tekutin a potřebné […]

EduBase

Přístup ze školních prostor Přístup z mimoškolních prostor