Poslání Centra volného času

Poslání Centra volného času

Centrum volného času je součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Evropská 33, Praha 6. Nabízí  různorodé aktivity pro děti předškolního  a školního věku i mládež, na kterých se v rámci své odborné praxe podílejí studenti školy – budoucí učitelky mateřských škol a vedoucí školních družin, domů dětí a mládeže atd. Pracují s dětmi pod vedením zkušených pedagogů – vyučujících školy.

Centrum vzniklo v roce 1994 na základě projektu „Centrum volného času jako středisko vzdělávací, komunikativní, prevence, experimentálního a praktického vyučování studentů Vyšší pedagogické školy a střední pedagogické školy„

Základním posláním CVČ je tedy sdružovat v sobě poslání :

  1. školského účelového zařízení – je střediskem odborné praxe žáků a studentů školy
  2. školského zařízení pro zájmové vzdělávání dětí předškolního, školního věku, mládeže a dospělých

Základní východiska v pedagogické práci CVČ vycházejí z pedagogického systému významné italské lékařky a pedagožky Marie Montessori, jejíž jméno je v názvu instituce. Nejvýrazněji se tento systém promítá do činnosti  Předškolního klubu M. Montessori, kde jsou děti vzdělávány s využitím specifických metod a didaktického materiálu pedagogiky Montessori.

Všechny ostatní aktivity, které probíhají v CVČ, v sobě rovněž mají prvky tohoto přístupu, zejména:

  • individuální přístup k účastníkům aktivit (dětem a mládeži) a jejich vzdělávacím potřebám,
  • respektování osobnosti a práv účastníků vzdělávání,
  • tvorba různorodých vzdělávacích programů na základě jejich potřeb.

Veškerá činnost CVČ je realizována organizačně, režimově a obsahově tak, aby odpovídala potřebám školy, poptávce veřejnosti a zároveň respektovala v maximální míře psychohygienické potřeby děti, které zde absolvují zájmové vzdělávání.

CVČ organizuje i mimořádné akce pro širokou veřejnost, vzdělávací  semináře pro pedagogy  a umožňuje návštěvy zahraničních studentů z obdobných typů škol.

Partner link: mantapslot idncash pandora188 naga303 dewatogel megawin188 ingatbola88 indobet vegas4d luxury777 luxury138 bro138 bos88 sky77 ligaplay88 dewagg qqnusa hoki368 zeus138 roma77 pokerseri autowin88 mantra88 warungtoto