Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33


Pro uchazeče

 

Přijímací zkoušky na VOŠ se uskuteční 28. a 29. června 2021.
Uchazeči se dostaví k přijímací zkoušce pouze v jednom termínu. Pozvánku obdrží poštou v prvním červnovém týdnu.

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Více zde 


Příměstský tábor pro děti zdravotníků z Prahy 6

VOŠPS, SOŠP a G, Praha 6, Evropská 33 organizuje od 19. července 2021 týdenní příměstský tábor pro děti zdravotníků a sociálních pracovníků z Prahy 6, který bude ZDARMA.


Důležitá sdělení

V souladu s usnesením vlády od pondělí 24. 5. 2021 každý, kdo bude vstupovat do budovy školy, musí podstoupit samotest na covid-19 ve vestibulu školy. Samotestování se podstupuje jednou týdně.

 

Do budovy školy vstupujte výhradně hlavním vchodem. Opatření se týká všech zaměstnanců školy žáků i studentů školy. Zaměstnanci jiných firem se prokáží příslušným potvrzením (viz výjimky níže). Samotesty budou vydávány z vrátnice. Osoby vstupující do školy i výsledek samotestování budou evidovány na připraveném formuláři, včetně telefonních čísel. Informace o zpracování osobních údajů z testování a samotestování COVID 19 ke stažení ZDE.


Výjimky ze samotestování:

a) Kdo se prokáže potvrzením o negativním testu z jiného testovacího místa, ne starším než 48 hodin
b) Kdo se prokáže potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech
c) Kdo se prokáže potvrzením, že uplynuly 3 týdny od první dávky jeho vakcinace v EU schválenými vakcínami

 

 

Termíny maturitní zkoušky

 

Více informací zde.

  


 

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

   VOŠ                      SOŠ                     CVČ    

                                                   


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33