Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33


Důležitá sdělení

Na SŠ se v termínu 1. - 5. 3. 2021 konají jarní prázdniny. Výuka na VOŠ probíhá pouze distanční formou. O dalším vývoji budeme informovat.

 


Den otevřených dveří 27. 1. 2021 na webu školy

Vítejte na virtuálním dni otevřených dveří.

 

Informace pro Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou.

 

Informace pro Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální.

 

 Ukázky praktických zkoušek v rámci školní přijímací zkoušky.


 

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

   VOŠ                         SOŠ                      CVČ    

                                                   


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33