Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33


Důležitá sdělení

Od 1. 7. do 24. 8. 2021 jsou úřední hodiny od 8:00 do 13:00 (neplatí pro příměstský tábor). 

 


Pro uchazeče

VOŠ:     Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ.

 


 

SŠ:       Výsledky přijímacího řízení na SŠ 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Více zde 


Příměstský tábor pro děti zdravotníků z Prahy 6

VOŠPS, SOŠP a G, Praha 6, Evropská 33 organizuje od 19. července 2021 týdenní příměstský tábor pro děti zdravotníků a sociálních pracovníků z Prahy 6, který bude ZDARMA. 


 

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

   VOŠ                      SOŠ                     CVČ    

                                                   


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33