Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33


Důležitá sdělení

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY BUDE V TÝDNU OD 25. 1. 2021 DO 28 1. 2021 POKRAČOVAT NA STŘEDNÍ ŠKOLE VÝUKA POUZE DISTANČNÍ FORMOU. V PÁTEK 29. 1. JSOU JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY. NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE V CELÉM TÝDNU POKRAČUJE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ.

 


 

PF 2021

Za vedení školy vám všem přeji do nového roku hodně zdraví a štěstí!

Dr. Pavel Žďárský
ředitel školy


 

Den otevřených dveří 24. 11. 2020 na webu školy

Vítejte na virtuálním dni otevřených dveří.

 

Informace pro Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou.

 

Informace pro Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální.

 


 

 

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

   VOŠ                         SOŠ                      CVČ    

                                                   


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33