Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33


Důležité sdělení:

V souladu s usnesením vlády bude od 5. 10. 2020 do 23. 10. 2020 výuka na střední i vyšší odborné škole pouze distanční. Budova školy bude otevřena od 8.00 do 14.00. V uvedených hodinách je v provozu studijní oddělení a školní knihovna, jídelna je mimo provoz. 

 


 

 

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

   VOŠ                         SOŠ                      CVČ    

                                                   


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33