Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33


Pro uchazeče

 

Přijímací zkoušky na VOŠ se uskuteční 28. a 29. června 2021.
Uchazeči se dostaví k přijímací zkoušce pouze v jednom termínu. Pozvánku obdrží poštou v prvním červnovém týdnu.

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ budou zveřejněny 21. května 2021 v odpoledních hodinách na webových stránkách školy. 

 

UCHAZEČ, KTERÝ MĚL KONAT OBA TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA JEDNÉ ŠKLOLE A JEDEN Z TERMÍNŮ NEKONAL, MŮŽE KONAT TUTO ZKOUŠKU V NÁHRADNÍM TERMÍNU BEZ OHLEDU NA DŮVOD JEJÍHO NEKONÁNÍ V ŘÁDNÉM TERMÍNU, POKUD TO POTVRDÍ ŘEDITELI ŠKOLY, NA KTERÉ MĚL KONAT OBA TERMÍNY DO 14. KVĚTNA 2021. NETÝKÁ SE UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SE JIŽ ŘÁDNĚ OMLUVILI.

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Více zde 


Příměstský tábor pro děti zdravotníků z Prahy 6

VOŠPS, SOŠP a G, Praha 6, Evropská 33 organizuje od 19. července 2021 týdenní příměstský tábor pro děti zdravotníků a sociálních pracovníků z Prahy 6, který bude ZDARMA.


Důležitá sdělení

V souladu s usnesením vlády od pondělí 12. 4. 2021 každý, kdo bude vstupovat do budovy školy, musí podstoupit samotest na covid-19 ve vestibulu školy. Samotestování se podstupuje jednou týdně.

 

Do budovy školy vstupujte výhradně hlavním vchodem. Opatření se týká všech zaměstnanců školy žáků i studentů školy. Zaměstnanci jiných firem se prokáží příslušným potvrzením (viz výjimky níže). Samotesty budou vydávány z vrátnice. Osoby vstupující do školy i výsledek samotestování budou evidovány na připraveném formuláři, včetně telefonních čísel. Informace o zpracování osobních údajů z testování a samotestování COVID 19 ke stažení ZDE.


Výjimky ze samotestování:

a) Kdo se prokáže potvrzením o negativním testu z jiného testovacího místa, ne starším než 48 hodin
b) Kdo se prokáže potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech
c) Kdo se prokáže potvrzením, že uplynulo 14 dní od druhé dávky jeho vakcinace v EU schválenými vakcínami

 

Na základě usnesení vlády pokračuje distanční výuka na SŠ i VOŠ od úterý 6. 4. 2021 do odvolání. Budova školy bude otevřena od 8.00 do 14.00. Otevřená zůstává knihovna a studijní oddělení, ale služby poskytují pouze po předchozí telefonické či e-mailové dohodě a předávání knih a dokumentů bude probíhat ve vestibulu školy u vrátnice. O dalším vývoji budeme informovat.

 


Termíny maturitní zkoušky

 

Více informací zde.

 


Den otevřených dveří 27. 1. 2021 na webu školy

Vítejte na virtuálním dni otevřených dveří.

 

Informace pro Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou.

 

Informace pro Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální.

 

 Ukázky praktických zkoušek v rámci školní přijímací zkoušky.

 


 

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

   VOŠ                      SOŠ                     CVČ    

                                                   


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33