Škola od r. 2016 organizuje projekty zaměřené na vzdělávání seniorů. K výuce anglického jazyka se postupně přidal německý jazyk a zdravotní cvičení pilates, v r. 2021 se nabídka rozšířila o francouzský jazyk a počítačové kurzy.

Jako pedagogická škola nabízíme vzdělávání i těm, kteří školu již mnoho let pravidelně nenavštěvují, ale stále mají zájem se vzdělávat. Jde nám zároveň i o zvyšování psychické a sociální integrity seniorů, trénování paměti a zlepšování komunikačních dovedností. Chceme seniorům umožnit vzájemné setkávání a pomoci v lepší orientaci ve stále se měnícím světě.

Kurzy, které vedou zkušené pedagožky, jsou určeny frekventantům nad 60 let s trvalým bydlištěm v Praze. Jsou financovány z grantů hl. města Prahy.

akademie_seniori