Příjem přihlášek na SŠ

Přihlášky k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2023/2024 je možné do 1. 3. zasílat datovou schránkou, poštou či předat osobně na vrátnici školy, a to ve všední dny od 8.00 do 14.00.

Dny otevřených dveří SŠ a VOŠ

Dny otevřených dveří pro střední odbornou školu, gymnázium i vyšší odbornou školu budou tradičně v listopadu a lednu: 22. 11. 2022 od 17.00 25. 1. 2023 od 17.00 Sledujte webové stránky i facebookový profil kvůli covidové situaci!

Přihlášky na SŠ

Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školu můžete přinášet do budovy školy do 1. března 2022 včetně, od 8.00 do 16.00. Budou vybírány na vrátnici.

Informace pro uchazeče o studium na SŠ

Vážení rodiče, vážení uchazeči, zde uvádíme základní informace o škole a oborech studia. Vzhledem k vývoji pandemické situace se den otevřených dveří nekoná prezenční formou. Případné podrobnější dotazy uchazečům zodpoví studijní oddělení (tel. 233 091 264). Informace o praktických zkouškách naleznete zde. Úvodní slovo ředitele Propagační video školy Školní koncerty Gymnázium Evropská Informační brožura Přípravné […]

Vyhlášení přijímacího řízení SŠ

Ředitel školy vyhlašuje ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2022/2023 v těchto oborech vzdělání, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Praktické přijímací zkoušky

Ukázky praktických přijímacích zkoušek pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) a Gymnázium (G): Informace k přijímací zkoušce z mluveného projevu

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SOŠP a gymnázium

SOŠP a Gymnázium Praha 6, Evropská 33, ve spolupráci s organizací Přípravné víkendy pořádá pro žáky základních škol PŘÍPRAVNÉ KURZY Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA Organizace Přípravné víkendy pořádá přípravný kurz na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky spolu s kurzem zaměřeným na školní přijímací zkoušky na hudební a výtvarné gymnázium a Předškolní […]

Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení pro šk. rok 2024/2025 Počet přijímaných pro Gymnázium (G): 29 Pedagogické lyceum (PL): 30 Předškolní a mimoškolní pedagogiku (PMP): 60 Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024 školní přijímací zkoušky: (G+PMP): 16. 4. 2024, 17. 4. 2024 a 18. 4. 2024 Přihlášky se odevzdávají do 20. 2. 2024. Informace […]