Přihlášky na SŠ

Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školu můžete přinášet do budovy školy do 1. března 2022 včetně, od 8.00 do 16.00. Budou vybírány na vrátnici.

Informace pro uchazeče o studium na SŠ

Vážení rodiče, vážení uchazeči, zde uvádíme základní informace o škole a oborech studia. Vzhledem k vývoji pandemické situace se den otevřených dveří nekoná prezenční formou. Případné podrobnější dotazy uchazečům zodpoví studijní oddělení (tel. 233 091 264). Informace o praktických zkouškách naleznete zde. Úvodní slovo ředitele Propagační video školy Školní koncerty Gymnázium Evropská Informační brožura Přípravné […]

Vyhlášení přijímacího řízení SŠ

Ředitel školy vyhlašuje ve smyslu § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2022/2023 v těchto oborech vzdělání, jejichž absolvováním dosáhne uchazeč středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Praktické přijímací zkoušky

Ukázky praktických přijímacích zkoušek pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) a Gymnázium (G): Informace k přijímací zkoušce z mluveného projevu

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SOŠP a gymnázium

SOŠP a Gymnázium Praha 6, Evropská 33, ve spolupráci s Centrem V trávě z. s. pořádá pro studenty základních škol PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA  SOŠP A GYMNÁZIUM Kurzy jsou zaměřené na to, s čím se uchazeči mohou u přijímacích (školních) zkoušek setkat a vedou je pedagogové školy. Příprava na přijímací zkoušky pro SOŠP se po dvou […]

Přijímací řízení 2022

Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 Počet přijímaných pro Gymnázium (G): 30 Pedagogické lyceum (PL): 60 Předškolní a mimoškolní pedagogiku (PMP): 60 Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 školní přijímací zkoušky: (G+PMP): 25. 4. 2022 a 26. 4. 2022 Vyhlášení přijímacího řízení: