Povinnost nošení roušky.


 Od úterý 8. 9. 2020 vyhlašuje ředitel školy povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Týká se žáků, studentů, vyučujících i nepedagogického personálu.