Výuka v době koronaviru

Učivo a další informace pro žáky SŠ a studenty VOŠ jsou přednostně zasílány na společné maily tříd a studijních skupin. Základní přehled probírané látky najdete
v Bakalářích, v řadě předmětů a modulů je využívána aplikace Učebna v Googlu. Informace k této a jiným aplikacím najdete opět ve společných mailech.