Jsme fakultní školou FTVS UK

Tělesná výchova a její metodika patří mezi důležité předměty pedagogických oborů vyučovaných na naší škole. Na Pedagogickém lyceu je možné zvolit Specializaci tělesná výchova a sport, na oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je povinným předmětem Didaktika tělesné výchovy a volitelným předmětem Specializace tělesná výchova. V obou oborech je specializace maturitním předmětem.

Není tedy divu, že po letité spolupráci naší školy s fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v zajištění praxí jejích studentů došlo k formálnímu posvěcení tohoto stavu uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci obou škol. Dne 14. května 2019 na slavnostním setkání v sídle FTVS UK smlouvu podepsali doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka FTVS UK, a PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel VOŠ, SOŠ a Gymnázia, Praha 6, Evropská 33.

Být fakultní školou znamená oboustrannou prospěšnost. Naše škola zabezpečí komplexní pedagogickou praxi studentům FTVS UK a naopak naši učitelé mají možnost konzultací na pracovišti vysoké školy a možné je i jejich zapojení do vzdělávacích projektů fakulty.