Živá knihovna

Živá knihovna je projektem Amnesty International, který je zaměřen na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu. Studenti si místo klasických knížek mohou vypůjčit knížky živé - konkrétní osoby, které patří k různým menšinám. Program umožňuje studentům vést v malých skupinách otevřený a bezpečný dialog s živými knížkami, konfrontovat své vlastní postoje a odbourávat bariéry mezi zástupci menšinové a většinové společnosti.

Studenti druhých a třetích ročníků VOŠ se 23. 4. 2019 setkali s šesti živými knížkami. Měli možnost diskutovat o životě lidí bez domova, postavení muslimů v ČR, každodenních problémech lidí s poruchami autistického spektra, závislosti na návykových látkách, o coming outu a utváření genderové identity. Vzhledem k velkému zájmu o tento projekt a jeho přínosu pro oba studijní obory, je plánována další fáze v podzimních měsících.