Projekt Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do mateřských a základních škol


Projekt vznikl na základě dialogu s partnerskými mateřskými a základními školami. Do českých škol přibývají děti z jinojazyčného, bilingvního prostředí, které potřebují pomoc při začleňování do vzdělávacího systému. Na tuto situaci by měli být dobře připraveni učitelé, ale také již absolventi pedagogických škol. Proto vznikl projekt, ve kterém si studenti i pedagogové VOŠ mohli rozšířit kompetence v oblasti práce s jazykově a kulturně rozmanitou skupinou dětí a žáků. Během absolvování seminářů, vedených lektorkami organizace META, o.p.s., se seznámili s principy komunikace
s dětmi s OMJ, procesem jejich integrace, adaptace, přípravou IVP a metodou KIKUS, která pomáhá rozvíjet dětem jazykové znalosti českého i mateřského jazyka, ale podporuje i spolupráci rodiny a školy, rovnost šancí a prevenci násilí. Pozitivním přínosem projektu byla jeho maximální propojenost s praxí, kterou všichni účastníci velmi pozitivně hodnotili stejně jako kvalitu organizace a lektorského vedení seminářů. Projekt byl financován MŠMT z dotačního Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2018.
 přílohy článku:
q.jpg