Úhrada školného ve VOŠ – pozor nové číslo účtu!

Úhrada školného ve VOŠ – pozor nové číslo účtu!

V souladu s ustanoveními § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je student VOŠ povinen uhradit školné.

Výše školného za školní rok pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika i pro obor vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika v denní i kombinované formě vzdělávání činí 3000 Kč.

Student uhradí školné ve dvou splátkách:
1500 Kč v zimním období a 1500 Kč v letním období.

Číslo účtu: 2002960047/6000
Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka (bude uvedeno 10 znaků)
Specifický symbol: 1111
Poznámka: školné

Pokud je platba školného provedena z účtu jiné osoby, je nutné v poznámce uvést také jméno a příjmení studenta/tky.

Splatnost školného:

1. ročníky:
za zimní období: přijatý uchazeč o studium (student) musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí
za letní období: nejpozději do 15. února příslušného školního roku

2. a 3. ročníky:
za zimní období: nejpozději do 15. října příslušného školního roku
za letní období: nejpozději do 15. února příslušného školního roku

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací (§ 15 odst. 3 vyhlášky č. 10/2005 Sb.).

 

Partner link: mantapslot idncash pandora188 naga303 dewatogel megawin188 ingatbola88 indobet vegas4d luxury777 luxury138 bro138 bos88 sky77 ligaplay88 dewagg qqnusa hoki368 zeus138 roma77 pokerseri autowin88 mantra88 warungtoto