Studentská konference VOŠ

Studentská konference VOŠ

Dne 8. dubna 2022 se v aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, na náměstí Míru uskutečnila studentská konference studentů VOŠ s názvem Aktuální problémy pedagogické práce v MŠ a v oblasti sociální práce.

Studenti 2. ročníku VOŠ poskytli prostor posluchačům-studentům 1. ročníku k nahlédnutí do různých problematik, jako např. v oblasti pedagogické práce:

• Připravenost dětí předškolního věku na vstup do základní školy
• Úspěšná integrace dětí s odlišným mateřským jazykem
• Nemocnost dětí v mateřské škole
• Stav venkovních prostor v MŠ

v oblasti sociální práce:
• Efekt a význam projektu „Krtek“
• Smysl projektu „Senior“
• Zájem o uživatele sociální služby ze strany rodiny

Přednášející studenti měli připravené power-pointové prezentace, které bohatě doplnili výkladem. Témata řešili na základě odborných teoretických znalostí a prostřednictvím empirických šetření ve vybraných pracovištích (MŠ, sociální služby…).

K jednotlivým tématům se z řad studentstva rozvinula diskuse v podobě otázek a následných odpovědí, ale i na bázi vlastních úvah založených na životních zkušenostech studentů nebo na jejich zkušenostech z odborných praxí.

Pozitiva konference vyjádřena účastnícími se studenty:
Na základě reflektivního pohledu účastníků na realizovanou konferenci bylo toto klání označeno vesměs za velmi přínosné, a to ve smyslu dobré připravenosti vystupujících, vhodného přiblížení problematiky, řešení aktuálních problémů, poskytnutí vhledu i do druhého oboru vzdělání. Zaznívala další kladná hodnocení: „velmi zajímavé, poučné, obohacující o nové poznatky, mnoho nových informací, velmi zdařilá konference; pěkná vzájemná spolupráce v realizačních týmech…“

Jako negativa byla některými účastníky zmíněna časová náročnost, nicméně i toto je zkušenost, jíž mohou studenti pořádající konferenci v příštím školním roce zapracovat do jejích příprav a do její organizace.

Tři prezentace ke stejnému tématu (Úspěšná integrace dětí s OMJ) rovněž nebyly všemi přítomnými vítány. Měli jsme však možnost zaznamenat různé pedagogické metody při práci s touto cílovou skupinou.

Zazněla i přání, ba dokonce doporučení ze strany studentů-posluchačů, aby návrhy referujících studentů na řešení některých palčivých problémů byly zavedeny do praxe. Co víc si přát, než zapojení studentů do hledání cest k optimalizaci situací, které jednou mohou být jejich profesními tématy.

Poděkování patří všem účastníkům konference a především organizátorům!

A už nyní se těšíme na další ročník studentské konference – jaro 2023.

Partner link: mantapslot idncash pandora188 naga303 dewatogel megawin188 ingatbola88 indobet vegas4d luxury777 luxury138 bro138 bos88 sky77 ligaplay88 dewagg qqnusa hoki368 zeus138 roma77 pokerseri autowin88 mantra88 warungtoto