Přijímací zkoušky na VOŠ

Přijímací zkoušky na VOŠ

Denní forma vzdělávání: úterý 20. června 2023 od 8.00 hod.
• obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
• obor Sociální pedagogika

Kombinovaná forma vzdělávání: úterý 20. června 2023 od 13.00 hod.
• obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
• obor Sociální pedagogika