Přihlášky ke studiu na VOŠ

Přihlášky ke studiu na VOŠ

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole lze odeslat do 31. května 2022 na adresu školy, popř. doručit osobně na studijní oddělení.

Nabízíme tyto obory v denní i kombinované formě vzdělávání:

SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Sledujte informace na www.pedevropska.cz .
Těšíme se na Vás!