Zlaté pásmo pěveckého sboru z Gymnasia Cantant

Zlaté pásmo pěveckého sboru z Gymnasia Cantant

Školní Pěvecký sbor Evropská dosáhl velkého úspěchu: V celostátním finále hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant v Brně se mezi 16 sbory umístil ve zlatém pásmu a získal ještě zvláštní cenu za hlasovou kulturu.

Soutěžní vystoupení (čas videa cca od 5:20)

Vystoupení Sbory sborům (čas videa cca od 0:45)

Závěrečný koncert s předáváním ocenění (čas videa cca od 1:41:00)

Článek o úspěchu pěveckého sboru v časopisu Vaše 6 (6/2023, s. 7)

Cantant