Zkrácení provozu budovy školy 8.–15. 6.

Zkrácení provozu budovy školy 8.–15. 6.

Ve dnech 8.–15. 6. bude mimořádně zkrácen provoz budovy, která se bude uzavírat v dřívějších hodinách: ve čtvrtek 8. 6., v pondělí 12. 6. a v úterý 13. 6. bude otevřena do 19.00, v pátek 9. 6., ve středu 14. 6. a ve čtvrtek 15. 6. bude otevřena jen do 18.00.