Vystavování druhopisu vysvědčení

Vystavování druhopisu vysvědčení

Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení je řízeno § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Úhradu je možné provést osobně při převzetí druhopisu, nebo převodem na bankovní účet.
Ceník je platný od 1. 11 .2022.

Tisk, opis, stejnopis vysvědčení 100,–Kč/ks
Poštovné (adresa v ČR) dle ceníku České pošty

V Praze dne 11. 10 .2022

Č. j.: 915/2022                           Dr. Pavel Žďárský, ředitel školy