Účet pro platby žáků a studentů

Účet pro platby žáků a studentů

Od školního roku 2022/2023 mohou žáci a studenti provádět platby (školného apod.) na bankovní účet STUDENTI, vedený u PPF banky.

Číslo účtu: 2002960047/6000