Třetí kolo přijímacího řízení na VOŠ 22. 10. 2021

Třetí kolo přijímacího řízení na VOŠ 22. 10. 2021

Ředitel školy vyhlásil na 22. 10. 2021 třetí kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pro školní rok 2021/2022 v tomto vzdělávacím programu a oboru vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika – kombinovaná forma vzdělávání.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 10.

Lhůta pro podání přihlášky ke vzdělávání: do 20. 10. 2021, přihlášky ke studiu podávají uchazeči řediteli školy.

Přijímací řízení - 3. kolo