Prevence

Preventivní akce – má to smysl Každoročně kromě běžné výuky škola organizuje i další akce. Jejich cílem je vzdělávací proces prohloubit, obohatit o další úhel pohledu, přidat ještě jiný rozměr. I z tohoto důvodu ve škole pořádáme preventivní akce v oblasti rizikového chování mladých lidí. Je to při tom oblast velmi široká – od protidrogové […]

Projekty školy 2019–2024

Naše škola je tradičně zapojena do řady projektů s velmi pestrým zaměřením. Souhrnnou informaci za poslední roky najdete v přiloženém dokumentu:

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy byly naší škole poskytnuty finanční prostředky na IT vybavení v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace na podporu digitální gramotnosti. V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále […]

Rozvíjíme Evropskou školu – Erasmus+

V rámci projektu absolvovali účastníci celkem 10 jazykových kurzů v různých zemích EU. Kurzy byly čtrnáctidenní nebo týdenní. Projekt byl ukončen v červnu 2022.

Ohlédnutí za projektem „Poznejme se říkadlem“

Mezinárodní projekt “Poznejme se říkadlem“ byl spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+. Původně byl vymezen na dva roky (od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021), ale z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 byl prodloužen do 30. 6. 2022.

Články o projektu „Poznejme se říkadlem“ v tisku

Na základě poetických pásem a z nich vyplývajících činností zrealizovaných v mateřských školách v Praze a Lučenci vzniká dvojjazyčná metodická příručka. Její využití ocení především žáci a studenti připravující se na výkon povolání pedagoga v mateřské škole, ale inspiraci v ní najdou i ti, kteří se již pedagogické činnosti s dětmi věnují. Česko-slovenský projekt Poznejme […]

Projekty školy 2019–2022

Naše škola je tradičně zapojena do řady projektů s velmi pestrým zaměřením. Souhrnnou informaci za poslední roky najdete v přiloženém dokumentu:

Projekt Sing and Move ve šk. r. 2020/2021

Zpráva o projektu v programu Erasmus+ v kategorii školní vzdělávání KA2 Sing and Move! Písničky pro děti a pohybové aktivity pro pražské a cášské mateřské školy, který začal v září roku 2019.

Projekt Sing and Move ve šk. r. 2019/2020

Zpráva o projektu v programu Erasmus+ v kategorii školní vzdělávání KA2 Sing and Move! Písničky pro děti a pohybové aktivity pro pražské a cášské mateřské školy, který začal v září roku 2019.