Úhrada školného ve VOŠ – pozor nové číslo účtu!

V souladu s ustanoveními § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je student VOŠ povinen uhradit školné. Výše školného za školní rok pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika i pro obor vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika v denní i kombinované formě vzdělávání činí […]

Přijímací zkoušky na VOŠ 21. 6. 2022

Uchazečům o studium ve VOŠ byla podle platné legislativy školou odeslána dne 3. června 2022 pozvánka k přijímacím zkouškám na adresu uvedené v přihlášce uchazeče. Dopis s doručenkou do vlastních rukou uchazeče o studium buď předá poštovní doručovatel osobně, nebo adresát si musí dopis vyzvednout na České poště. K přijímací zkoušce se mohou dostavit přihlášení […]

Přihlášky ke studiu na VOŠ

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole lze odeslat do 31. května 2022 na adresu školy, popř. doručit osobně na studijní oddělení. Nabízíme tyto obory v denní i kombinované formě vzdělávání: SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA Sledujte informace na www.pedevropska.cz . Těšíme se na Vás!

Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2022/2023 Gymnázium – přijatí Gymnázium – pořadí Pedagogické lyceum – přijatí Pedagogické lyceum – pořadí Předškolní a mimoškolní pedagogika – přijatí Předškolní a mimoškolní pedagogika – pořadí  

Studentská konference VOŠ

Dne 8. dubna 2022 se v aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, na náměstí Míru uskutečnila studentská konference studentů VOŠ s názvem Aktuální problémy pedagogické práce v MŠ a v oblasti sociální práce. Studenti 2. ročníku VOŠ poskytli prostor posluchačům-studentům 1. ročníku k nahlédnutí do různých problematik, jako např. v oblasti pedagogické […]

Přihlášky na SŠ

Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školu můžete přinášet do budovy školy do 1. března 2022 včetně, od 8.00 do 16.00. Budou vybírány na vrátnici.

Rekonstrukce CVČ je v plném proudu

Rekonstrukce budovy našeho Centra volného času zdárně pokračuje. Dle harmonogramu by měla brzy vstoupit do své poslední třetiny. Již se těšíme na obnovení provozu!

Informace pro uchazeče o studium na SŠ

Vážení rodiče, vážení uchazeči, zde uvádíme základní informace o škole a oborech studia. Vzhledem k vývoji pandemické situace se den otevřených dveří nekoná prezenční formou. Případné podrobnější dotazy uchazečům zodpoví studijní oddělení (tel. 233 091 264). Informace o praktických zkouškách naleznete zde. Úvodní slovo ředitele Propagační video školy Školní koncerty Gymnázium Evropská Informační brožura Přípravné […]