Vyhlášení přijímacího řízení VOŠ

Ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Praha 6, Evropská 33 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pro školní rok 2023/2024.

Časopis Vaše 6 napsal o našem CVČ

V říjnovém vydání časopisu Vaše 6 (s. 10) vyšel článek reagující na znovuotevření Centra volného času po dlouhé a nákladné rekonstrukci.

Dny otevřených dveří v CVČ

Srdečně zveme zájemce o zájmové vzdělávání na Dny otevřených dveří, které se konají v budově CVČ v těchto dnech: Úterý 13. 9. 2022 od 12.30–14.30 hod. Středa 14. 9. 2022 od 13.00–15.00 hod. Čtvrtek 15. 9. 2022 od 12.30–14.30 hod. Budeme rádi, když si svůj čas předem zarezervujete na: Spolu s prohlídkou Vám můžeme […]

Slavnostní znovuotevření CVČ

V pondělí 12. 9. 2022 bylo po rekonstrukci slavnostně znovuotevřeno Centrum volného času (CVČ). Zpráva ČTK: V rondokubistické budově v pražských Dejvicích se otevře Centrum volného času Praha 12. září (ČTK) – V nově zrekonstruovaných prostorách rondokubistické budovy v pražských Dejvicích se opět otevře Centrum volného času (CVČ). Bude součástí Vyšší odborné školy pedagogické a […]

Rozpis odpoledních zájmových kroužků CVČ

Kroužky jsou určeny pro děti od cca 4 let (po dohodě i mladších) do cca 8 let. Pondělí        14.45–15.30 hod.    Hudebně dramatický         Magda Úterý            14.45–15.30 hod.    Výtvarný                                   Alenka Středa          14.30–15.30 […]

Zápis do Předškolního klubu Montessori

Centrum volného času při VOŠ, SOŠP a Gymnáziu Praha 6, Evropská 33 (Gymnasijní 510/1) po rekonstrukci obnovuje provoz od 1. října 2022. Klub je určen dětem od 3 do 6 let (po dohodě též dětem před dovršením 3. roku věku*). Celková kapacita klubu: 12 dětí. S dětmi budou pracovat 2 zkušené předškolní pedagožky. Provoz klubu: […]

Úhrada školného ve VOŠ – pozor nové číslo účtu!

V souladu s ustanoveními § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je student VOŠ povinen uhradit školné. Výše školného za školní rok pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika i pro obor vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika v denní i kombinované formě vzdělávání činí […]

Přijímací zkoušky na VOŠ 21. 6. 2022

Uchazečům o studium ve VOŠ byla podle platné legislativy školou odeslána dne 3. června 2022 pozvánka k přijímacím zkouškám na adresu uvedené v přihlášce uchazeče. Dopis s doručenkou do vlastních rukou uchazeče o studium buď předá poštovní doručovatel osobně, nebo adresát si musí dopis vyzvednout na České poště. K přijímací zkoušce se mohou dostavit přihlášení […]