Konference VOŠ 10. 4. 2024

Ve středu 10. dubna se ve Velkém zasedacím sále magistrátu uskuteční studentská konference VOŠ na téma Krizové situace a první pomoc. Záštitu převzal radní pro školství Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda.

Maturitní ples školy 18. 1. 2024

Maturitní ples školy se konal 18. ledna 2024 tradičně ve velkém sále pražské Lucerny. Zahájení a imatrikulace Šerpování maturantů Programová vystoupení maturitních tříd Hudba k tanci – Big EVR Band  

Adventní koncert VOŠ 20. 12.

Tradiční adventní koncert naší VOŠ se uskutečnil ve spolupráci se Základní školou Jaroslava Ježka ve středu 20. prosince od 16.00 v hotelu Diplomat.  

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2024

Ředitel školy stanovil k 20. 9. 2023 zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024. A) Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Český jazyk a literatura Forma zkoušky: písemná práce (koná se 2. 4. 2024, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška […]

Volby do školské rady

Ve středu 13. září 2023 se uskutečnily volby do školské rady (ŠR). Třetinu ŠR (2 místa) volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti. Z řad zletilých žáků byla zvolena Lea Urbanová z gymnázia (3. G), jako zástupce nezletilých žáků Bc. Markéta Skalská. Děkujeme všem kandidátům i voličům za pomoc.

Projekty školy 2019–2024

Naše škola je tradičně zapojena do řady projektů s velmi pestrým zaměřením. Souhrnnou informaci za poslední roky najdete v přiloženém dokumentu:

Úplata za zájmové vzdělávání

Ředitel školy stanovil Úplatu za zájmové vzdělávání pro Centrum volného času při VOŠ, SOŠP a Gymnáziu, Praha 6, Evropská 33 na školní rok 2023/2024: