Zápis studentů do 1. ročníku VOŠ

Zápis studentů do 1. ročníku VOŠ – vzdělávacích programů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální pedagogika denní formy vzdělávání, se uskuteční ve středu 27. září 2023 v 8.00 hod. v budově školy. Zápis studentů do 1. ročníku vzdělávacího programu Sociální pedagogika, kombinované formy vzdělávání, se uskuteční v úterý 3. října 2023 v 11.30 hod. v […]

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2024

Ředitel školy stanovil k 20. 9. 2023 zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024. A) Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Český jazyk a literatura Forma zkoušky: písemná práce (koná se 2. 4. 2024, časový limit 120 min., min. rozsah 250 slov, výběr ze 6 témat) a ústní zkouška […]

Volby do školské rady

Ve středu 13. září 2023 se uskutečnily volby do školské rady (ŠR). Třetinu ŠR (2 místa) volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti. Z řad zletilých žáků byla zvolena Lea Urbanová z gymnázia (3. G), jako zástupce nezletilých žáků Bc. Markéta Skalská. Děkujeme všem kandidátům i voličům za pomoc.

Projekty školy 2019–2024

Naše škola je tradičně zapojena do řady projektů s velmi pestrým zaměřením. Souhrnnou informaci za poslední roky najdete v přiloženém dokumentu:

Úplata za zájmové vzdělávání

Ředitel školy stanovil Úplatu za zájmové vzdělávání pro Centrum volného času při VOŠ, SOŠP a Gymnáziu, Praha 6, Evropská 33 na školní rok 2023/2024:

Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pro školní rok 2023/2024.

Informace pro přijaté uchazeče o studium v 1. ročníku VOŠ

Dle § 15 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Výše školného činí 3 000,- Kč za jeden školní rok. Tato částka je rozložena do dvou splátek (úhrada […]

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2023/2024 SOP – přijatí SOP– pořadí SOP kombi – přijatí SOP kombi – pořadí PMP – přijatí PMP – pořadí PMP kombi – přijatí PMP kombi – pořadí