Evropská uspěla na hudebním festivalu

Evropská uspěla na hudebním festivalu

Naše škola uspěla na hudebním festivalu středních pedagogických škol v Karlových Varech:
Zlaté pásmo pro smíšený pěvecký sbor
3. místo za sólový zpěv muzikálový pro Andreu Šilhovou
Bronzové pásmo pro vokálně instrumentální soubory pro flétnový soubor Šestka
Čestné uznání za provedení lidové písně pro Michaelu Burešovou
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!