Etická linka – whistleblowing

Etická linka – whistleblowing

VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace.

whistleblowing_web