Balíček pomoci Pražanům

Balíček pomoci Pražanům

Žádosti pro čerpání prostředků z Balíčku okamžité pomoci Pražanům na rok 2022 je nutné odevzdat nejpozději do 16. 12. 2022.

pomoc_MHMP