Aktualizovaný sazebník úhrad

Aktualizovaný sazebník úhrad

Škola aktualizovala Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím:

SAZEBNIK