VOŠ: SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI


Česká republika

  • Filosofická fakulta UK, katedra pedagogiky a sociální práce
  • Pedagogická fakulta UK - katedra speciální pedagogiky a odborné praxe
  • Husitská teologická fakulta UK - bližší informace na www.htf.cuni.cz
  • Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR při FF UK MU Brno