Časopis Vaše 6 napsal o našem CVČ

Časopis Vaše 6 napsal o našem CVČ

V říjnovém vydání časopisu Vaše 6 (s. 10) vyšel článek reagující na znovuotevření Centra volného času po dlouhé a nákladné rekonstrukci.