Přijímací řízení

1.kolo přijímacích zkoušek na VOŠ se uskuteční v pondělí 29. června 2020.

Pozvánka bude uchazeči zaslána týden před přijímací zkouškou. 

Přihlášky ke studiu ve VOŠ lze zaslat poštou do 31. května 2020.

Formulář přihlášky najdete v záložce „Pro uchazeče“.

Termín přijímací zkoušky bude upřesněn.