Zahrada Evropská 33

Před několika lety proběhla náročná rekonstrukce dvora, především přístupových chodníků, schodišť, opěrných zdí, ubyla betonová přístavba zamezující průchodu do ulice Gymnazijní a přibylo osvětlení.

V roce 2016 se uskutečnila výměna oken a oprava fasády se zateplením směrem do dvorního traktu školy. Po demontáži lešení jsme konečně mohli přikročit k potřebné úpravě původně zelených ploch na svazích ke školní budově. Jak si jistě pozorní žáci, učitelé, zaměstnanci i návštěvníci školy všimli, změnila se tato část k nepoznání. Cílem změny bylo zamezit častému splavování zeminy do ochozu kolem školy a zlepšit estetický dojem.  Svah se musel zpevnit, a proto bylo třeba osázet ho vhodnými rostlinami tak, aby kořeny zabránily hluboké erozi svahu a jeho postupné devastaci.

Protože šlo o náročnou investici, rozhodli jsme se požádat Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy o dotaci. Hlavní město Praha nám poskytlo finanční prostředky ve výši 150 000 Kč. Zbývající náklady ve výši 103 134,- Kč šly z rozpočtu školy. 

Realizátorem, který vzešel z výběrového řízení, byla Střední odborná škola stavební a zahradnická z Prahy 9. Proto jsme na jaře viděli mnoho žáků i s mistry odborného výcviku, jak pečlivě připravují svah, zbavují ho nánosů a kamenů, zpevňují ho, připravují otvory pro rostliny, zasazují je a pokrývají svah vstřebatelnou fólií. Pracovali za pěkného počasí i v nepříznivých podmínkách. Výsledek stojí za to.

Nyní se musíme všichni snažit, aby rostliny zakořenily, dodávat jim potřebnou vláhu a průběžně o ně pečovat.

Těšíme se, že uvidíme koberce žlutých, modrých a dalších barev a snad i hojnost ptactva, kterému se naše zahrada rovněž zalíbí.

Celkový dojem bude určitě krásný, zlepší se podmínky ve vnitřním areálu školy i širším okolí.

Buďme proto pozorní ke všem rostlinám a pomáhejme jim v růstu. Užijme si kvetoucí zahradu.

Děkujeme Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy za dotaci, která nám umožnila realizovat naše představy.

 

V Praze dne 22. 5. 2017                                       PhDr. Mgr. Pavel Drtina