Konání přijímacích zkoušek v náhradním termínu

 Konání přijímacích zkoušek v náhradním termínu

UCHAZEČ, KTERÝ MĚL KONAT OBA TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA JEDNÉ ŠKLOLE A JEDEN Z TERMÍNŮ NEKONAL, MŮŽE KONAT TUTO ZKOUŠKU V NÁHRADNÍM TERMÍNU BEZ OHLEDU NA DŮVOD JEJÍHO NEKONÁNÍ V ŘÁDNÉM TERMÍNU, POKUD TO POTVRDÍ ŘEDITELI ŠKOLY, NA KTERÉ MĚL KONAT OBA TERMÍNY DO 14. KVĚTNA 2021. NETÝKÁ SE UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SE JIŽ ŘÁDNĚ OMLUVILI.

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Opatření MŠMT