Přijímací řízení 2021: praktické zkoušky


Vážení uchazeči,
v rámci přijímacího řízení v r. 2021 se budou na naši školu konat v centrálně stanovených termínech v odpoledních hodinách ještě praktické přijímací zkoušky. Zde najdete ukázky zkoušek pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) a Gymnázium (G). Praktická zkouška z hudební výchovy je shodná pro PMP i G.

Podrobné informace o termínech, podmínkách a bodovém hodnocení naleznete zde.

 

 

1. Praktická zkouška z mluveného projevu – PMP 

 


2. Praktická zkouška z tělesné výchovy – PMP

 


3. Praktická zkouška z hudební výchovy – PMP, G

 


4a. Praktická zkouška z výtvarné výchovy – PMP

 


4b. Praktická zkouška z výtvarné výchovy – G