Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2021

 

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky
 v roce 2021
pro jednotlivé obory vzdělání

 

 

A)  Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

(prvomaturanti v r. 2021 podstoupí MZ z Českého jazyka a literatury a z Cizího jazyka jen na základě žádosti podané do 30. 4. 2021)


79-41-K/41 Gymnázium

 

1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška

 

2. CIZÍ JAZYK -  pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk
Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk

Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška

 

3. ESTETICKÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ nebo VÝTVARNÁ podle zaměření
Forma zkoušky: ústní zkouška

 

4. JEDEN PŘEDMĚT Z NABÍDKY

                  CIZÍ JAZYK (pouze tehdy, ale povinně, pokud je ve společné části zvolen
                                          
zkušební předmět Matematika)

 DALŠÍ CIZÍ JAZYK (Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk)

 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

                  DĚJEPIS

                  BIOLOGIE

                  MATEMATIKA (pokud není zvolen ve společné části)

                  CHEMIE

                   FYZIKA

                  PSYCHOLOGIE (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)
Forma zkoušky: ústní zkouška

  

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

  

 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška

 

2. CIZÍ JAZYK - pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk
Anglický jazyk

Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška

 

3. PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Forma zkoušky: ústní zkouška

 

4. SPECIALIZACE VÝTVARNÁ VÝCHOVA nebo SPECIALIZACE HUDEBNÍ VÝCHOVA nebo SPECIALIZACE TĚLESNÁ VÝCHOVA nebo SPECIALIZACE DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Forma zkoušky: praktická zkouška, ústní zkouška 

 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

 

1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška

 

2. CIZÍ JAZYK - pokud si žák z povinných zkoušek společné části zvolil cizí jazyk
Anglický jazyk Německý jazyk, Španělský jazyk

Forma zkoušky: písemná práce a ústní zkouška

 

3. PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Forma zkoušky: ústní zkouška

 

4. SPECIALIZACE HUMANITNÍ STUDIA nebo SPECIALIZACE TĚLESNÁ VÝCHOVA nebo SPECIALIZACE HUDEBNÍ VÝCHOVA
Forma zkoušky: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, ústní zkouška

 

B)   Nepovinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

 

Žáci si mohou vybrat nejvýše dva předměty z této nabídky:

Gymnázium

DALŠÍ CIZÍ JAZYK  (Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk)

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

DĚJEPIS

BIOLOGIE

MATEMATIKA

CHEMIE

FYZIKA

PSYCHOLOGIE (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ 

 Forma nepovinné zkoušky: ústní zkouška

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika

CIZÍ JAZYK (s výjimkou Anglického jazyka, pokud je vybrán ve společné části maturitní zkoušky)

BIOLOGIE A HYGIENA

OBČANSKÁ NAUKA

Forma nepovinné zkoušky: ústní zkouška

 

Pedagogické lyceum

DALŠÍ CIZÍ JAZYK  (Anglický jazyk Německý jazyk, Španělský jazyk)

OBČANSKÁ NAUKA

DĚJEPIS

BIOLOGIE

MATEMATIKA

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Forma nepovinné zkoušky: ústní zkouška

 

 

Termíny maturitní zkoušky

jaro 2021

 

Písemná práce (profilová část):     19. 4. 2021 cizí jazyk

(pouze opakující MZ)

Didaktické testy (společná část):  24. -25. 5. 2021

Praktické mat. zkoušky (profilová část): 

                                                         28. 4. 2021 (4. B)

                                                         29. 4. 2021 (4. C)                                                

Obhajoba maturitní práce (profilová část):

                                                         3. – 4. 6. 2021 (4. A)

 Ústní maturitní zkoušky (profilová část):

                                                         7. – 11. 6. 2021 ( 4.G, 4.B)

                                                         14. – 18. 6. 2021 (4. A, 4.C)                      

 

       

V Praze dne 8. 4. 2021

Čj.: 169/2021

           

                                                                                   Mgr. Ing. Pavel Žďárský Ph.D.

                                                                            ředitel školy