Zápis do klubu Vlaštovky

Klub je určen dětem od 3 let, které nenavštěvují mateřskou školu (výjimečně mohou být přijaty i děti, kterým budou 3 roky na podzim).

Děti se scházejí v CVČ každé pondělí od 8,00 do 13,00 hod.

Více informací najdete na našich webových stránkách v sekci Zájmové vzdělávání.

Své dítě můžete přihlásit u vedoucí CVČ (viz záložka Kontakty), nebo přímo u vedoucí klubu Vlaštovky, p. uč. Ivany Mrázkové,

na tel. 233 091 278 v době od 7,15 do 8,00 hod. nebo od 13,00 do 13,30 hod.