Rozvrh hodin 2016/2017

Gymnázium


 1.G 

   

                           2.AG                                                             2.BG

    

                            3.G                                                             4.G

   

Pedagogické Lyceum


 

                         1.A                                                              2.A

       

                           3.AL                                                              3.BL

    

4.A

Předškolní a mimoškolní pedagogika


                          1.B                                                                1.C

    

                            2.B                                                               2.C

    

                           3.B                                                                3.C

    

                           4.B                                                                4.C