Úplata za zájmové vzdělávání v CVČ ve školním roce 2016/17


  

Úplata za zájmové vzdělávání

školní rok 2016/17

Centrum volného času při VOŠ, SOŠ a G, Praha 6, Gymnazijní 1

 

Ředitel Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Praha 6, Evropská 33 (dále jen škola), stanovil v souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,  výši úplaty za zájmové vzdělávání v klubech Centra volného času při VOŠ, SOŠ a G, Praha 6, Gymnazijní 1 (dále jen CVČ) od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 takto:

 

Předškolní kluby:

Předškolní klub M. Montessori:  600 Kč za měsíc.

Předškolní angličtina: 2 500 Kč za školní rok nebo 1250 Kč za pololetí.

Klub Vlaštovky:  1 250 Kč za pololetí.

Klub Zpívánky (děti s rodiči):  1000 Kč za školní rok nebo 500 Kč za pololetí.

Ostatní kluby pro předškolní děti:  800 Kč za školní rok nebo 400 Kč za pololetí.

Kluby pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol:

800 Kč za školní rok nebo 400 Kč za pololetí.

Angličtina pro seniory:

2 400 Kč za školní rok nebo 1 200 Kč za pololetí.

 

V Praze dne 22. 6. 2016

Č. j.: 463/2016

 

 

 

PhDr. Mgr. Pavel Drtina  

         ředitel školy